Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd

Mail til menighedsrådet: 8449@sogn.dk

- Dåbs-, vielses- og begravelsesanmeldelser, samt ind- og udmeldelser af folkekirken rettes til sognepræsten.
- Henvendelser vedr. personregistrering rettes til kordegnen.
- Henvendelser vedr. koncerter, foredrag, fællessang og hjemmesiden rettes til organisten.
- Henvendelser vedr. gravsteder og kirkegårdene rettes til graveren.

Formand

Else Marie Pedersen
Tylstrupvej 58
Ravnstrup
9320 Hjallerup
(+45) 98 28 11 79

Næstformand

Trine Kart Sørensen
Hallundkær 143
​9320 Hjallerup
(+45) 23 23 53 54

Kasserer

Poul Larsen
Tylstrupvej 24
Ravnstrup
​9320 Hjallerup
​(+45) 98 28 17 63

Kirkeværge (Hellevad Kirke)

Karen Vinther Toft
Rosenvænget 2
Klokkerholm
​9320 Hjallerup
(+45) 29 17 09 43

Kontaktperson

Lis Kjær Kroer
Ranunkelvej 29
Klokkerholm
​9320 Hjallerup
​(+45) 98 28 43 64

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Mogens Hostrup
Snerlevej 7
Klokkerholm
​9320 Hjallerup
​(+45) 61 60 46 03

Menigt medlem

Mette Pedersen
Bjørnbækvej 35 st
Ørum Kirkeby
​9320 Hjallerup
(+45) 31 22 83 81

Menigt medlem

Tommy Skødt
Vestermarksvej 57
9382 Tylstrup
(+45) 29 60 92 44

Sognepræst (kbf.) - født medlem

Sandra Fossdal Nielsen
Bredkærsvej 22
Klokkerholm
​9320 Hjallerup
(+45) 98 28 40 56 / sfn@km.dk

Kirkeværge (Ørum Kirke) - ikke medlem

Niels Christian Aagaard
Østermarken 74
​9320 Hjallerup
​(+45) 60 61 35 81

Beslutningsprotokoller

Mødedatoer

Menighedsrådets sammensætning

Menighedsrådet dækker Hellevad og Ørum Sogne, og består af fem medlemmer fra Hellevad Sogn (pt en vakant) og fire medlemmer fra Ørum Sogn. Derudover to suppleanter fra begge sogne. Menighedsrådet er kirkens ledelse og står blandt andet for aktiviteter, kirkegårdsdrift, vedligeholdelse af bygninger, personaleledelse og administration/regnskab mv.

Se eventuelt bekendtgørelse af lov om menighedsråd på Retsinformation.dk

Stående udvalg

Valgbestyrelse:
Trine Kart Sørensen (formand), Karen Vinther Toft, Poul Larsen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Mogens Hostrup (formand), Mette Pedersen, Sandra Fossdal Nielsen, Karen Vinther Toft (kirkeværge/Hellevad), Niels Christian Aagaard (kirkeværge/Ørum), Henrik Jul Larsen (graver).

Aktivitetsudvalg:
Lasse Christensen (formand), Else Marie Pedersen, Karen Vinther Toft, Carsten Albæk Hannesbo.