Menighedsråd

Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd
Mail: 8449@sogn.dk / Sikker henvendelse
CVR-nr.: 13409218
Myndighedskode: 8449

Formand

Else Marie Pedersen
Tylstrupvej 58
Ravnstrup
9320 Hjallerup
(+45) 25 11 07 08

Næstformand

Trine Kart Sørensen
Hallundkær 143
9320 Hjallerup
(+45) 23 23 53 54

Kasserer

Poul Larsen
Tylstrupvej 24
Ravnstrup
9320 Hjallerup
(+45) 23 46 28 63

Kontaktperson

Lis Kjær Kroer
Ranunkelvej 29
Klokkerholm
9320 Hjallerup
(+45) 28 68 00 26

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Mogens Hostrup
Snerlevej 7
Klokkerholm
9320 Hjallerup
(+45) 61 60 46 03

Kirkeværge (Hellevad Kirke)

Karen Vinther Toft
Rosenvænget 2
Klokkerholm
9320 Hjallerup
(+45) 29 17 09 43

Kirkeværge (Ørum Kirke) - ikke medlem

Niels Christian Aagaard
Østermarken 74
9320 Hjallerup
(+45) 60 61 35 81

Menigt medlem

Mette Pedersen
Bjørnbækvej 35 st
Ørum Kirkeby
9320 Hjallerup
(+45) 31 22 83 81

Menigt medlem

Tommy Skødt
Vestermarksvej 57
9382 Tylstrup
(+45) 29 60 92 44

Sognepræst (kbf.) - født medlem

Sandra Fossdal Nielsen
Bredkærsvej 22
Klokkerholm
9320 Hjallerup
(+45) 98 28 40 56 / sfn@km.dk

Beslutningsprotokoller

Tryk videre her.

Mødedatoer

Tryk videre her.

Stående udvalg

Valgbestyrelse:

Trine Kart Sørensen (formand), Karen Vinther Toft, Poul Larsen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg:

Mogens Hostrup (formand), Mette Pedersen, Sandra Fossdal Nielsen, Karen Vinther Toft (kirkeværge/Hellevad), Niels Christian Aagaard (kirkeværge/Ørum), Henrik Jul Larsen (graver).

Aktivitetsudvalg:

Lasse Christensen (formand), Else Marie Pedersen, Karen Vinther Toft, Carsten Albæk Hannesbo.

Frivilligudvalg:

Trine Kart Sørensen (formand), Mette Pedersen, Lasse Christensen.

Menighedsrådets sammensætning

Menighedsrådet for Hellevad og Ørum Sogne består af ni medlemmer, hvor fem medlemmer er valgt for Hellevad Sogn (pt en vakant) og fire medlemmer er valgt for Ørum Sogn. Der også to suppleanter fra begge sogne. Som kirkens ledelse har menighedsrådet ansvar for en række opgaver, fx aktiviteter, kirkegårdsdrift, bygningsvedligeholdelse, personaleledelse samt andre administrative opgaver og økonomi.

Se eventuelt bekendtgørelse af lov om menighedsråd på Retsinformation.dk.