Vielse og velsignelse

Ønskes bryllup kontaktes sognepræsten i god tid for aftale om tid og sted.

Et par, som allerede er borgerligt viet, kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse. Man forholder sig som beskrevet nedenfor med undtagelse af anskaffelse af prøvelsesattest.

Inden vielsen afleveres en prøvelsesattest til sognepræsten. Prøvelsesattesten udfærdiges af folkeregisteret i den kommune, hvor man bor. Du kan hente prøvelsesattesten på borger.dk. Hvis den ene eller begge parter ikke er dansk eller nordisk statsborger, så er det Familieretshuset der laver prøvelsesattesten. Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten på vielsesdatoen ikke må være over fire måneder gammel.

Inden vielsen har brudeparret en samtale med præsten, hvor man sammen gennemgår vielsens forløb, aftaler salmer og drøfter kærlighedens mysterium. Parret kan med fordel forberede salmevalg forud for samtalen. Salmemelodier fra Den Danske Salmebog kan aflyttes på lyttildanskesalmer.dk. Hjemmesiden kan også hentes som app.

Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen søger forud om navneændring på borger.dk. Hvis I ønsker, at navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I søge i god tid inden vielsen. I skal begge signere hver ansøgning; det er vigtigt, at I lukker browseren ned inden næste signering, ellers bliver den ikke godkendt. 

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være mindst to vidner ved vielsen. Vidnernes navne og adresser skal oplyses, da de skal noteres i kirkebogen.

Nb. Nogle holder sig tilbage fra et kirkebryllup ud fra tanken, at det kræver den store fest og det helt dyre udstyr. Sådan behøver det ikke være. Et kirkebryllup kan være ligeså meningsfuldt og smukt i en enkel stil.

Læs mere om kirkebryllupper, bryllupssalmer og traditioner på folkekirken.dk