Korskole

Alle børn og unge fra 3. klassetrin og opefter kan synge i korskolen. Koret medvirker til gudstjenester og kirkekoncerter i løbet af sæson.

Korprøver finder sted torsdag eftermiddage i musiklokalet på Klokkerholm Skole. 

Undervisningen består af fagene sang, hørelære og gudstjenestelære. I hørelære får du kendskab til nodeværdier, nodesystem, nodealfabetet, forskellige rytmer, taktarter, form og melodier. I gudstjenestelære arbejder vi med højmessens forløb, korsvar og almen forståelse af kirkens virksomhed. I sang lærer man at bruge sangstemmen, en- og flerstemmighed, en lang række sange og salmer - både nye og gamle. Korprøverne tilrettelægges sådan at vi arbejder med flere af fagene på samme tid.

Vi forventer kun at man kan lide at synge, møder op så tit du kan, og bidrager positivt til det sociale samvær.

Koret er medlem af KORLIV - Folkekirkens Kororganisation og deltager derigennem i et par korstævner sammen med hundrede andre korsangere fra hele Nordjylland.

Tilmelding sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til organist Lasse Christensen på telefon 28 39 77 90 eller lasse@hellevadkirke.dk

Kirkekor

Kirkekoret fungerer primært som et projektkor til korkoncerter, musik- og stillegudstjenester og sangaftner. Der aftales en antal korprøver op til de forskellige arrangementer, og sangerne siger til og fra efter hvor meget, de kan og vil deltage i.

Koret synger to- og trestemmige satser, hovedsageligt kirkeligt repertoire, heriblandt meget nyere arrangeret kormusik. Der er et særdeles hyggeligt miljø og god stemning i koret med velsyngende og engagerede sangere samt korleder/organist.

Organisten vil gerne være behjælpelig, hvis nogen ønsker at blive optaget på kirkesangeruddannelsen på Vestervig Kirkemusikskole, som også har en afdeling i Aalborg.

Vil du være med? Deltagelse i koret kræver en god og ren stemme, erfaring med korsang og nodekendskab/partitur er en stor fordel.

Kontakt organist Lasse Christensen for yderligere information og optagelsesprøve på telefon 28 39 77 90 eller lasse@hellevadkirke.dk