Hvem gør hvad?

Kordegnen modtager henvendelser og spørgsmål vedrørende personregistrering for borgere i Hellevad og Ørum Sogne, samt hvor der er en særlig tilknytning.

Sognepræsten modtager dåbs-, vielses- og begravelsesanmeldelser og ind- og udmeldelser af Den Danske Folkekirke, samt står til rådighed for samtale og hjemmebesøg.

Attester

Du kan bestille nye attester på følgende måde

- Via borger.dk: Familie og Børn - Attester.
- Ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation. Der kan ikke afhente attest for anden person over 18 år, med mindre du har fuldmagt, er værge, offentlig myndighed eller bobestyrer. Bemærk: Der kan være en sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960.

Hvis man ikke er verificeret (primært personer, der er født før 1960), er det ikke muligt at bestille en fødsels- og dåbsattest via borger.dk

Følgende attester kan rekvireres

Fødsels- og dåbsattest:
Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark.

Personattest:
Indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Hvis du er fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, og ønsker dokumentation for civile oplysninger som fødsel, forældre og navn, kan du få en personattest. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Vielsesattest:
Til personer som er viet i Den Danske Folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har foretaget vielsen. Fx kommunen, Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.

Der er mulighed for at få et sprogbilag, hvis man skal bruge en attest der skal oversættes til et andet sprog, det gælder inden for EU. Dette kræver at man skal have attesten og sprogbilaget på samme tid. Det er ikke muligt at bruge sprogbilaget til en gammel attest. Kontakt kordegnen for nærmere information.

Bor jeg i Hellevad eller Ørum Sogne?

På sogn.dk kan du indtaste din adresse og se, hvilket sogn, du hører til.

Portalen indeholder blandt andet alle minimum administrative oplysninger om samtlige sogne i folkekirken.

Obs. på kirkernes navne!

Der er flere kirker i Danmark, der hedder dels Hellevad Kirke og dels Ørum Kirke. Hvis det ikke er Hellevad eller Ørum Kirker i Brønderslev Kommune, du søger, er det måske:

- Hellevad Kirke ved Rødekro i Aabenraa Kommune.
- Ørum Kirke i Sydthy i Thisted Kommune.
- Ørum Kirke i Nordfjends i Skive Kommune.
-
Ørum Kirke øst for Viborg i Viborg Kommune.
-
Ørum Kirke sydvest for Randers i Randers Kommune.
-
Ørum Kirke på Djursland i Norddjurs Kommune.
-
Ørum Kirke ved Hedensted i Hedensted Kommune.

Bemærk i øvrigt: Hellevad Kirke ligger midt i landsbyen Klokkerholm.