Kulturkalenderen

Tryk videre her.

Det sker i nabokirkerne

Aktivitetsoverblik

Kirkekoncerter

Giv dig selv en musikoplevelse i et smukt kirkerum. Der er altid gratis entré.

Sogneaftner

Vi arrangerer højskoleaftner med en foredragsholder og et spændende emner på programmet.

Fællessang

Elsker du at synge? Det gør vi! Kom til morgensang og sangaftner, og lad os synge sammen!

Sognecafé

Velkommen til et fællesskab omkring en aktivitet.

Pilgrimsvandringer

Til dig, som kan lide naturoplevelser og nyder at vandre.

Babysalmesang

Et musikalsk tilbud til forældre på barsel, hvor sang og nærvær er i centrum.

Børnekonfirmander

Et fritidstilbud om supplerende kristendomsundervisning for 3. klassetrin.

Konfirmationsforberedelse

FAQ om konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer.

Kirkekor

Korsang for børn og unge på Klokkerholm Skole.

Frivillighedsnetværk

Bliv en del af de frivillige omkring Hellevad og Ørum Kirker.

Julehjælp

Vi uddeler julehjælp for økonomisk trængte børnefamilier.

Tilbud på tværs

Sorggrupper, feriestøtte, juleaftensfest og retræte på tværs af kirkerne.

Samarbejde?

Har du spørgsmål eller idéer til aktiviteter eller arrangementer, eller forslag/ønsker til samarbejder med kirken? Så er du meget velkommen til at kontakte os. Hvis I som forening, gruppe eller netværk gerne vil samarbejde om en aktivitet eller arrangement, så lad os tage en samtale og afdække forskellige muligheder for et samarbejde.

Find kontaktoplysninger på menighedsrådet.