Medarbejdere ved Hellevad og Ørum Kirker

- Dåbs-, vielses- og begravelsesanmeldelser, samt ind- og udmeldelser af folkekirken rettes til sognepræsten.
- Henvendelser vedr. personregistrering rettes til kordegnen.
- Henvendelser vedr. kirkekoncerter, foredrags- og sangaftner og hjemmesiden rettes til organisten.
- Henvendelser vedr. gravsteder og kirkegårdene rettes til graveren.

Sognepræst i Hellevad-Ørum Pastorat

Sandra Fossdal Nielsen
Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

T: (+45) 98 28 40 56
M: sfn@km.dk / Sikker henvendelse

Mandag er fast fridag.

Kontor:
c/o Bredkær Præstegård
Bredkærsvej 22, Klokkerholm
9320 Hjallerup

Kordegn i Hellevad og Ørum Sogne

Rikke Andersen

T: (+45) 98 84 42 43
M: ran@km.dk

Åbningstider:
Mandag til onsdag: 10-14.
Torsdag: 14-17.
Fredag: Lukket.

Kontor:
c/o Dronninglund Kirkekontor
Slotsgade 8D
9330 Dronninglund

Organist ved Hellevad og Ørum Kirker

Lasse Christensen

T: (+45) 28 39 77 90
M:  lasse@hellevadkirke.dk

Mandag er fast fridag.

Kontor:
c/o Konfirmandstuen
Bredkærsvej 22, Klokkerholm
9320 Hjallerup

Graver ved Hellevad og Ørum Kirker

Henrik Jul Larsen

T: (+45) 98 28 46 47
M:  
hellevadkirke@mail.dk

Mandag er fast fridag.

Kontor:
c/o Servicebygningen
Møllebrovej 1A, Klokkerholm
9320 Hjallerup

Kirkesanger ved Hellevad og Ørum Kirker

Mette Bjørn

T: (+45) 51 20 85 54
M:  mette_bjoern@hotmail.com

Mandag er fast fridag.

Regnskabsfører for Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd

Jenny Bach Sundby

T: (+45) 98 28 44 94
M:  gert@gertsundby.dk