Højmesser

Tryk videre her.

Højmessens liturgi

Præludium
Indgangsbøn
Indgangssalme
Hilsen
+ svar: Og Herren være med dig!

Indledningskollekt + svar: Amen!
Lektie eller epistel
Salme mellem læsningerne
Evangelium + svar: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Trosbekendelse (synges)*
Salme før prædikenen
Prædiken, afrundes med lovprisning
Kirkebøn, efterfulgt af den apostolske velsignelse
Motet eller interludium
Salme efter prædikenen
Nadver
Nadversalme
Slutningskollekt + svar: Amen!
Velsignelse + svar: Amen, amen, amen!
Udgangssalme
Udgangsbøn og bekendtgørelser
Postludium

*Dåb i højmessen foregår på trosbekendelsens plads, mens evangeliet læses fra prædikestolen.