Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og velsignelse

Ønskes bryllup kontaktes sognepræsten i god tid for aftale om tid og sted.

Et par, som allerede er borgerligt viet, kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse. Man forholder sig som beskrevet nedenfor med undtagelse af anskaffelse af prøvelsesattest.

Inden vielsen afleveres en prøvelsesattest til sognepræsten. Prøvelsesattesten udfærdiges af folkeregisteret i den kommune, hvor man bor. Du kan hente prøvelsesattesten på borger.dk. Hvis den ene eller begge parter ikke er dansk eller nordisk statsborger, så er det Familieretshuset der laver prøvelsesattesten. Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten på vielsesdatoen ikke må være over fire måneder gammel.

Inden vielsen har brudeparret en samtale med præsten, hvor man sammen gennemgår vielsens forløb, aftaler salmer og drøfter kærlighedens mysterium. Parret kan med fordel forberede salmevalg forud for samtalen. Salmemelodier fra Den Danske Salmebog kan aflyttes på lyttildanskesalmer.dk. Hjemmesiden kan også hentes som app.

Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen søger forud om navneændring på borger.dk
Hvis I ønsker, at navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I søge i god tid inden vielsen. I skal begge signere hver ansøgning; det er vigtigt, at I lukker browseren ned inden næste signering, ellers bliver den ikke godkendt. 

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være mindst to vidner ved vielsen. Vidnernes navne og adresser skal oplyses, da de skal noteres i kirkebogen.

Nb. Nogle holder sig tilbage fra et kirkebryllup ud fra tanken, at det kræver den store fest og det helt dyre udstyr. Sådan behøver det ikke være. Et kirkebryllup kan være ligeså meningsfuldt og smukt i en enkel stil.

Attester

Du kan bestille nye attester på følgende måde
  • Via borger.dk: Familie og Børn - Attester
  • Ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation. Der kan ikke afhente attest for anden person over 18 år, med mindre du har fuldmagt, er værge, offentlig myndighed eller bobestyrer. Bemærk: Der kan være en sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960.

Hvis man ikke er verificeret (primært personer, der er født før 1960), er det ikke muligt at bestille en fødsels- og dåbsattest via borger.dk


Følgende attester kan rekvireres
Fødsels- og dåbsattest

Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark.

Personattest

Indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Hvis du er fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, og ønsker dokumentation for civile oplysninger som fødsel, forældre og navn, kan du få en personattest. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Vielsesattest

Til personer som er viet i Den Danske Folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har foretaget vielsen. Fx kommunen, Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.

Der er mulighed for at få et sprogbilag, hvis man skal bruge en attest der skal oversættes til et andet sprog, det gælder inden for EU. Dette kræver at man skal have attesten og sprogbilaget på samme tid. Det er ikke muligt at bruge sprogbilaget til en gammel attest. Kontakt kordegnen for nærmere information.